Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
02 / 24.10.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 6 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 7 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kevään 2018 kokousajat (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/3

Liikunnan kansalaistoiminnan avustusten myöntöperusteet ja hakuohje vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Asia/4

Liikuntatapahtumien avustusperusteiden vahvistaminen vuodelle 2018 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:02