Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
01 / 15.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden 2017 kokousajat (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Liikuntajaoston esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 2018 laitos- ja säätiöavustuksista (pdf) (html)

Liite 1

Stadion-säätiö hakemus.pdf

Liite 2

Stadion-säätiö sr Luettelo kirjanpidosta ja aineistosta v. 2016.pdf

Liite 3

Jääkenttäsäätiö hakemus.pdf

Liite 4

Jääkenttäsäätiö tulos ja tase 31.12.2016.pdf

Liite 5

Helsinki Halli Oy hakemus.pdf

Liite 6

Urheiluhallit Oy hakemus.pdf

Liite 7

Urheiluhallit Oy Tilinpäätös 2016.pdf

Liite 8

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy hakemus.pdf

Liite 9

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Tilinpäätös 2016.pdf

Liite 10

Vuosaaren Urheilutalo hakemus.pdf

Liite 11

Vuosaaren Urheilutalo Oy Tilinpäätös 2016.pdf

Liite 12

Hakemus Helsinki Stadion Oy.pdf

Liite 13

Helsinki Stadion Oy TTK Tilinpäätös 2016.pdf


§ 5 Asia/5

Toimivallan siirtäminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla avustuspäätösvaltuuksista vuonna 2017 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51