Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto
04 / 31.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 11 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 12 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston syyskauden kokousajat vuonna 2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/3

Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijat 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijat 2018, kulttuurijaoston päätös, EI JULKISUUTEEN ENNEN 12.6.2018

Liite 2


§ 14 Asia/4

Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kulttuurijaoston 4. jako (pdf) (html)

Liite 1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2018 - Kultturijaoston 4. jako


§ 15 Asia/5

Taide- ja kulttuuriavustukset, Helsingin mallin toinen hankekausi vuosille 2019–2021 (pdf) (html)


§ 16 Asia/6

Ideahaun toteuttaminen Helsinki Biennaalin oheisohjelmistoksi (pdf) (html)


§ 17 Asia/7

Avantin konserttitoiminnan tukeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avantin konserttitoiminnan tukeminen

Liite 2

Pro Avanti! ry_Toimintasuunnitelma ja budjetti 2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 13:44