Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto
02 / 07.11.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 6 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 7 Asia/2

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 8 Asia/3

Helsingin mallin hankeavustukset vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Asia/4

Taide- ja kulttuuriavustusten myöntäminen, 2. jako vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2017, 2. jako

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:44