Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto
07 / 24.11.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 31 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 32 Asia/2

Kehittämisavustukset vuodelle 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Kehittämisavustukset 2021_kuvaukset hankkeista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/3

Erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen vuosille 2020–2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Erityisavustus 2020-2021_Hakijoiden hankekuvausten tiivistelmät

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:18