Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto
03 / 26.05.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 9 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 10 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/3

Kulttuurin avustuksia vuonna 2018 saaneiden yhteisöjen tilinpidontarkastus (pdf) (html)

Liite 1

Intomieliset ry tilinpidontarkistusraportti 4.12.2019

Liite 2

Jamkicks Oy tilinpidontarkistusraportti 2018 marraskuu 2019

Liite 3

Kapsäkki Osk tilinpidontarkistusraportti 4.12.2019

Liite 4

Mad House tilinpidontarkistusraportti 4.12.2019

Liite 5

Nukket Sampo Kannyhd tilinpidontarkrap 4.12.2019

Liite 6

OperaBOX ry 2018 tilinpidontarkistusraportti 8.11.2019

Liite 7

Shed Helsinki säätiö tilinpidontarkistusraportti 8.11.2019

Liite 8

Viihdepalvelu Esirippu Oy tilinpidontarkistusraportti 4.12.2019

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/4

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020 kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako_pysyväisluonteinen toiminta

Liite 4

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020 kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako_projektiluonteinen toiminta


§ 13 Asia/5

Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin laitosavustuksista 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin teatterisäätiö_avustushakemus 2021

Liite 3

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr_avustushakemus 2021

Liite 4

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr_avustushakemus 2021

Liite 5

Suomen Urheilumuseosäätiö_avustushakemus 2021

Liite 6

UMO-säätiö sr_avustushakemus 2021


§ 14 Asia/6

Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijat 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston päätös, EI JULKISUUTEEN ENNEN 12.6.2020

Liite 2

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:18