Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto
02 / 17.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 5 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 6 Asia/2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kuvaukset, Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako


§ 7 Asia/3

Korjaus kulttuuri- ja kirjastojaosto päätökseen 04.02.2020, § 4 koskien Maailman musiikin keskus ry:lle myönnettyä avustusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/4

Avustuksia koskevien päätösten delegointi kulttuurin edistämisen päällikölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:18