Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto
01 / 04.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 3 Asia/4

Korjaus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 33 koskien Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry:lle myönnettyä avustusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/3

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_Kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako_pysyväisluonteiseen toimintaan

Liite 4

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2020_Kulttuuri- kirjastojasoton 2. jako_projektiluonteiseen toimintaan

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:18