Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto
06 / 10.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 28 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Asia/2

Kulttuuri- ja kirjastojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 30 Asia/3

Kulttuurin laitosavustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/4

Taiteen perusopetuksen avustukset 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 32 Asia/5

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 euron hakemukset, monivuotiskausi 2019–2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 33 Asia/6

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 euron hakemukset, vuosi 2020 ja monivuotiskausi 2020–2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 34 Asia/7

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 35 Asia/8

Avustusten maksamiseen ja takaisinperintään liittyvien päätösten delegointi kumppanuuspäällikölle (pdf) (html)


§ 36 Asia/9

Avustuspäätösten ja kulttuuritekopalkinnon 2019 delegointi kumppanuuspäällikölle (pdf) (html)


§ 37 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston kevätkauden kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:18