Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto
04 / 18.05.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 11 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 12 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston syyskauden ensimmäinen kokous vuonna 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/3

Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_pysyväisluonteinen toiminta_kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

Liite 3

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_projektiluonteinen toiminta_kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako


§ 14 Asia/4

Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Ehdotus_Helsingin kulttuuripalkinto ja vuoden taiteilijapalkinnot 2021_EI JULKISUUTEEN ennen palkintojen jakoa 12.6.2021

Liite 2

Liite 3


§ 15 Asia/5

Finnish Music Hall of Fame Oy:n kehittämisavustus 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:18