Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto
05 / 12.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 23 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 24 Asia/2

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 6. jako (pdf) (html)

Liite 1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 6. jako


§ 25 Asia/3

Kehittämisavustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Kehittämisavustukset 2020 hankkeiden kuvaukset


§ 26 Asia/4

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Asia/5

Helsingin mallin hankeavustukset vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
20.12.2019 13:18