Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
23 / 20.12.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 205 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 206 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 207 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/4

Helsingin lähiliikuntapaikkaohjelma 2022–2032 (pdf) (html)

Liite 1


§ 209 Asia/5

Helsingin skeittipaikkalinjaus ja -ohjelma 2022–2032 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/6

Helsingin frisbeegolflinjaus ja -ohjelma 2022–2032 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n monitoimihallin rakentamista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus 25.11.2021, liitteineen

Liite 2

Liite 3

Kirje_Esirakentamiskorvaus_Myllypuron_Jääurheilukeskus_120122

Liite 4

Kustannusselvitys_Myllypuron jääurheilukeskus

Liite 5

Myllypuron jääurheilukeskuksen käyttötalouden arvio

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle Vartiokylän kaupunginosaan myönnetyn kehittämisvarauksen jatkamisesta moniliikuntakeskuksen suunnittelua varten (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Hakemus 21.11.2022

Liite 2


§ 213 Asia/9

Soutustadionin hallintorakennuksen vuokraaminen Soutuseura SMARK ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 13.10.2022, hallintorakennus

Liite 2

Liite 3


§ 214 Asia/10

Soutustadionin soutuvaja/säilytys- ja huoltorakennuksen vuokraaminen Soutuseura SMARK ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 13.10.2022, huoltorakennus

Liite 2

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51