Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
21 / 29.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 192 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 193 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 194 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteesta, joka koskee Puistolan vanhan kansakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansalais- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Minna Lindgrenin aloitteesta koskien nuorten kulttuuripassin pilotointia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/5

Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön päätökseen 5.10.2022, § 12 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 18.10.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 21.10.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/6

E-kirjaston tunnistautumisratkaisun ja siihen liittyvien palvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


§ 198 Asia/7

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden puitesopimus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51