Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
20 / 15.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 182 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 183 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 184 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteesta, joka koskee Puistolan vanhan kansakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansalais- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 185 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koskeva 3. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion toimintakatteen alittamista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/6

Digitalisaatio-ohjelman toteutuksen jatkaminen vuodelle 2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/7

Toimivallan siirtäminen valtionperintöasiassa (pdf) (html)


§ 189 Asia/8

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöstä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 19.10.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/9

Suomalaisia runoja ja lauluja sodasta -työryhmän oikaisuvaatimus koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 27.9.2022, § 27 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 5.10.2022, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 5.10.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Minna Lindgrenin aloitteesta koskien nuorten kulttuuripassin pilotointia (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51