Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
19 / 25.10.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 176 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 177 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokousajat vuonna 2023 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 179 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Minna Lindgrenin aloitteesta, joka koskee nuorten kulttuuripassin pilotointia (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien valtuutettu Mahad Ahmedin aloitetta erillisen uintivuoron varaamiseksi naisille Itäkeskuksen uimahallista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponnesta, jossa edellytetään selvittävän mahdollisuutta lisätä uusia tapoja toteuttaa veneiden talvisäilytyspaikkoja (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51