Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
18 / 04.10.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 166 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 167 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 168 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Keskustan valtuustoryhmän aloitteesta asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Teija Makkosen ym. valtuustoaloitteesta Helsingin kaikkien yläkoulujen liittämisestä mukaan Urhean yläkoulutoiminnan liikuntalähikouluiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteesta Kruunuvuoren öljysäiliö 468:n kulttuurikäytön vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 171 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Minna Lindgrenin aloitteesta, joka koskee nuorten kulttuuripassin pilotointia (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 172 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Liikuntahallit Oy:n (HLH Oy) harjoitusjäähallin rakentamista koskevasta lisälainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lisälainahakemus, Herttoniemen liikuntahalli Oy


§ 173 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle koskien valtuutettu Mahad Ahmedin aloitetta erillisen uintivuoron varaamiseksi naisille Itäkeskuksen uimahallista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 174 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eeva Kärkkäisen ym. aloitteesta liikuntapaikkojen lapsiparkkitoiminnan selvittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 175 Asia/10

Esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamisen jatkamiseksi WasaGroup Oy:lle monitoimiliikuntakeskuksen suunnittelua varten Malmin Longinojalta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51