Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
17 / 13.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 143 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 144 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 145 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2023–2032 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien toimistotilojen tarpeen arviointia ydinkeskustassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Harjun nuorisotalon perusparantamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien yleisö-wc:tä Katajanokan jalkapallokentän lähelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloitteesta liikunnan laitosavustusten nostamiseksi vuodelle 2023 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Kalasataman kirjaston suunnittelua (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. talousarvioaloitteesta koskien jääurheilun harrastamisen tuen lisäämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. talousarvioaloitteesta koskien lasten jääliikunnan harrastamisen tuen lisäämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. talousarvioaloitteesta käymälän, pukutilojen ja maisemaan sopivan valvojakopin rakentamisesta Tuorinniemen uimarannalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta ulkokuntosalien suunnitelmasta, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/13

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien tekojääradan rakentamista Vuosaareen vuonna 2023 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/14

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksista vuodelle 2023 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/16

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/17

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2023–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/18

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Keskustan valtuustoryhmän aloitteesta asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 161 Asia/19

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Teija Makkosen ym. valtuustoaloitteesta Helsingin kaikkien yläkoulujen liittämisestä mukaan Urhean yläkoulutoiminnan liikuntalähikouluiksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/20

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matias Pajulan toivomusponnesta koskien nuorten aloitejärjestelmän ongelmakohtien korjaamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 163 Asia/21

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksien ja tiedottamisen monipuolistamiseksi (pdf) (html)


§ 164 Asia/22

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponnesta koskien nuorten aloitejärjestelmän parantamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 165 Asia/23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnesta toimivien ja nuoret tavoittavien vaikutuskanavien kehittämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51