Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
16 / 06.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 122 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 123 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 124 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle talonrakennushankkeiden ohjelmista vuosiksi 2023–2032 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2023–2032 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 126 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksista vuodelle 2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/6

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2023–2025 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 129 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien toimistotilojen tarpeen arviointia ydinkeskustassa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 130 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Harjun nuorisotalon perusparantamista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 131 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloitteesta liikunnan laitosavustusten nostamiseksi vuodelle 2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 132 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien yleisö-wc:tä Katajanokan jalkapallokentän lähelle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 133 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Kalasataman kirjaston suunnittelua (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 134 Asia/13

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. talousarvioaloitteesta koskien jääurheilun harrastamisen tuen lisäämistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 135 Asia/14

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. talousarvioaloitteesta koskien lasten jääliikunnan harrastamisen tuen lisäämistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 136 Asia/15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. talousarvioaloitteesta käymälän, pukutilojen ja maisemaan sopivan valvojakopin rakentamisesta Tuorinniemen uimarannalle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 137 Asia/16

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta ulkokuntosalien suunnitelmasta, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 138 Asia/17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien tekojääradan rakentamista Vuosaareen vuonna 2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 139 Asia/18

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 140 Asia/19

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/20

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hilkka Ahteen ym. valtuustoaloitteesta koskien seniorien maksuttomia liikuntapalveluja (pdf) (html)

Liite 1


§ 142 Asia/21

Helsingin Nuorten Muslimien Foorumi ry:n oikaisuvaatimus nuorisojaoston päätökseen 31.5.2022, § 17 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.6.2022, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 15.6.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51