Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
15 / 23.08.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 115 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 116 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 117 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle talonrakennushankkeiden ohjelmista vuosiksi 2023–2032 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2023-2032

Liite 2

Vuokra- ja osakehankeiden ehdotukset vuosille 2023–2032


§ 118 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koskeva 2. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloitteesta koskien tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 120 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle HPS Areenat Oy:n Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsevan Paloheinänkentän tekonurmimaton uusimista ja kenttäalueen laajentamista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus 5.7.2022

Liite 2

Liite 3


§ 121 Asia/7

Lindstedt-Lampinen-työryhmän oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön päätökseen 30.5.2022, § 7 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 13.6.2022, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 13.6.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51