Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
14 / 21.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 103 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 104 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 105 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan opintomatka Glasgow, Iso-Britannia (Skotlanti) 27.9.–30.9.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan opintomatka Skotlantiin 27.9.–30.9.2022, alustava ohjelma


§ 106 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja liikuntajaoston edustajien matkan peruminen pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssiin Osloon 17.–19.8.2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/5

Vuoden 2020 avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuuri_Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti yhdistys ry

Liite 2

Kulttuuri_European theatre collective assosiation ry

Liite 3

Kulttuuri_Föreningen Luckan rf

Liite 4

Kulttuuri_Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry

Liite 5

Kulttuuri_Sivuun Ensamble ry

Liite 6

Kulttuuri_Toimintakeskus Semja ry

Liite 7

Liikunta_Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry

Liite 8

Liikunta_Hietsu Beach Volley ry

Liite 9

Liikunta_Meido-kan ry

Liite 10

Liikunta_Pallo-Pojat Juniorit ry

Liite 11

Liikunta_Sata-Tennis ry

Liite 12

Liikunta_Suomalainen Voimisteluseura ry

Liite 13

Nuoriso_Helsingin Kokoomusnuoret ry

Liite 14

Nuoriso_Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry

Liite 15

Nuoriso_Helsingin Vihreät Nuoret ry

Liite 16

Nuoriso_Liikkuva yhteisö ry

Liite 17

Nuoriso_Tieto on Valtaa ry

Liite 18

Nuoriso_Toimintakeskus Semja ry


§ 108 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Oulunkylän jäähallin peruskorjauksen ja huoltorakennuksen perusparantamisen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 109 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Namika Areenan Pakilan kaupunginosaan rakennettavaa liikuntahallia koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus 4.5.2022


§ 110 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle PPJ Jalkapallohalli Oy:lle Jätkäsaaren liikuntapuistosta vuokratun maa-alueen vuokrasopimuksen muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Jatkolehti 1_Vuokrasopimuksen muutos, PPJ Jalkapallohalli Oy

Liite 2

Vuokra-alue, Jätkäsaaren liikuntapuisto, PPJ Jalkapallohalli Oy

Liite 3

Vuokrasopimus HEL 2020-005279,PPJ_Jalkapallohalli_Oy, Jätkäsaaren_liikuntapuisto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/9

Maa-alueen vuokraaminen Paloheinästä Pakilan Veto ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 20.11.2020

Liite 2

Liite 3


§ 112 Asia/11

Keskustakirjasto Oodin turvallisuuspalvelut vuosille 2023–2024 (optiokausi 2025–2026) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 113 Asia/12

Keskustakirjasto Oodin siivouspalvelut vuosille 2023–2024 (optiokausi 2025–2026) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 114 Asia/10

HAM Helsingin taidemuseon säätiöiminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51