Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
13 / 07.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 93 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 94 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 95 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja liikuntajaoston edustajien matka pohjoismaisten pääkaupunkien liikuntalautakuntien konferenssiin Osloon 17.–19.8.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 96 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee väliaikaisen frisbeegolfradan avaamista Malmin kentälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hilkka Ahteen ym. valtuustoaloitteesta koskien maksuttomia liikuntapalveluita omaishoitajille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Puotilan Liikuntapuisto Oy:n Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevan Puotilankentän tekonurmimaton uusimista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 16.5.2022

Liite 2

Hakemuksen liite, Hankesuunnitelma

Liite 3

Hakemuksen liite, Hankkeen talousarvio

Liite 4

Hakemuksen liite, Puotilan Liikuntapuisto Oy, pöytäkirja

Liite 5

Hakemuksen liite, Maanvuokrasopimus

Liite 6

Hakemuksen liite, Valtti toimintakertomus 2020

Liite 7

Hakemuksen liite, Valtti tilinpäätös 2020

Liite 8

Hakemuksen liite, Kaupparekisteriote Puotilan Liikuntapuisto Oy


§ 99 Asia/7

Lauttasaaren Kisasiskot ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 8 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 19.4.2022, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 19.4.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/8

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 5.4.2022, § 8 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 28.4.2022


§ 101 Asia/9

Helsingin Hapkido ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 9 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 24.4.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/10

Etsivän nuorisotyön palveluhankinta Helsingissä vuosille 2023–2026 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51