Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
12 / 24.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 81 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 83 Asia/3

Etsivän nuorisotyön palveluhankinta Helsingissä vuosille 2023–2026 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)


§ 84 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matias Pajulan toivomusponnesta nuorten aloitejärjestelmän kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa (pdf) (html)

Liite 1


§ 85 Asia/5

Kiinteistötraktoreiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)


§ 86 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hilkka Ahteen ym. valtuustoaloitteesta koskien maksuttomia liikuntapalveluita omaishoitajille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 87 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Laakson kaupunginosassa sijaitsevan Lehtikuusenkentän tekonurmimaton uusimista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus 26.4.2022

Liite 2

Lainahakemus 26.4.2022, liite, hankesuunnitelma


§ 88 Asia/8

Lehtikuusenkentän vuokraus Helsinki Stadion Management Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 9.2.2022

Liite 2

Hakemus 9.2.2022, liite, hankesuunnitelma

Liite 3

Liite 4

Vuokrasopimusluonnos_Lehtikuusenkenttä


§ 89 Asia/9

Toimivallan siirtäminen kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin edistämisen päällikölle Harakan saaren työtilojen vuokrauksien osalta (pdf) (html)

Liite 1


§ 90 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponnesta Huopalahdenportin asemakaavamuutosalueella sijaitsevien ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitteiden esittelyyn informaatiotaululla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Niirasen ym. valtuustoaloitteesta sotiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 92 Asia/12

Senioritaloyhdistys Aikalisä ry:n oikaisuvaatimus koskien kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 19.4.2022, § 9 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 28.4.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 28.4.2022, liite, questback kuittaus

Liite 3

Oikaisuvaatimus 28.4.2022, liite, hankebudjetti 2022-02

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51