Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
11 / 10.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 69 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 70 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 71 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/4

Muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteisiin vuodelle 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee väliaikaisen frisbeegolfradan avaamista Malminkentälle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:n Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevan Herttoniemenrannan liikuntapuiston tekonurmimaton asentamista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 1.4.2022

Liite 2

Hakemus 1.4.2022, liite 1, Hankesuunnitelma

Liite 3

Hakemus 1.4.2022, liite 2, Hankkeen talousarvio


§ 75 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n kahden ilmanvaihtokoneen uusimista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 25.3.2022

Liite 2

Hakemus 25.3.2022, liite, hankeselvitys


§ 76 Asia/8

Munkkivuoren nuorisotalon ja alueen varhaisnuorisotyön palvelujen hankinta v. 2022–2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/9

Harrastamisen Suomen mallin kulttuurisen harrastustoiminnan hankinta vuosille 2022–23, optiokausi 2023–24 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)


§ 78 Asia/10

Harrastamisen Suomen mallin digitaalisen ja muun harrastustoiminnan hankinta vuosille 2022–23, optiokausi 2023–24 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 79 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponnesta Huopalahdenportin asemakaavamuutosalueella sijaitsevien ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitteiden esittelyyn informaatiotaululla (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 80 Asia/12

Malmitalon ravintola– ja henkilöstöruokailupalveluiden hankinta vuosille 2022–2027 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51