Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
08 / 29.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 53 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 54 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 55 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus vuodelta 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 56 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 tilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 57 Asia/5

Yrjönkadun uimahallin perusparannushankkeen tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1

Liite 2

Liite 2


§ 58 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Meilahden Veneilijät ry:n venelaiturin uusimista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus 19.1.2022

Liite 2


§ 59 Asia/7

Meilahden Veneilijät ry:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 10.1.2022

Liite 2

Liite 3


§ 60 Asia/8

Maa-alueen vuokraaminen Metsälänkentältä VRT-Tennis ry:lle tennistoimintaa varten (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 7.4.2020

Liite 2

Hakemus 7.4.2020, liite, hankesuunnitelma

Liite 3

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51