Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
07 / 15.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 44 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 45 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syyskauden kokousajat vuonna 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 47 Asia/4

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisin avustusperiaatteisiin koskien Helsingin kaupunkia velvoittavia pakoitteita (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien Koivusaaren lähipalveluja ja palvelujen mitoitusta Lauttasaaressa (pdf) (html)

Liite 1


§ 49 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta valtioneuvoston esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 24.2.2022

Liite 2

Lausuntopyyntö 24.2.2022, liite, luonnos hallituksen esitykseksi

Liite 3

Lausuntopyyntö 24.2.2022, liite, luonnos, asetukset


§ 50 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben ym. valtuustoaloitteesta koskien kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovia seinälaattoja Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 51 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pakilassa sijaitsevan maa-alueen vuokraamiseksi Kiinteistö Oy Namika Areenalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/9

Koulujen ilta- ja omavalvontapalvelut (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 3

Palvelukohteet_Koulujen liikuntatilat

Liite 4

Palvelukohteet_Koulujen muut tilat

Liite 5

Hankintasopimusluonnos, korjattu

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 8

Vertailutaulukko

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51