Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
05 / 15.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 29 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 30 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 31 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvitys vuoden 2021 toteutumattomasta sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta skeittipuistojen kunnostuksen tarpeesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Teija Makkosen ym. valtuustoaloitteesta jalkapallohallin rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoaloitteesta Seurasaaren uimala-alueen saunahankkeen perumiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin ylläpitämiä talviuintipaikkoja (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/8

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Maunulan liikuntahallin korjaustöiden hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Työsuojelun lausunto Maunulan liikuntahallin korjaustöistä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/9

Helsingin kaupunginkirjaston digitaalisten lehtipalveluiden hankinta yhteisesti HelMet-kirjastojen kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 38 Asia/10

Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön päätökseen 14.1.2022, § 2 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 24.1.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51