Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
04 / 01.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 15 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 16 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 17 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon (pdf) (html)


§ 18 Asia/4

Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta skeittipuistojen kunnostuksen tarpeesta Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 20 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. valtuustoaloitteesta ulkoliikuntapaikan rakentamiseksi Akseli Toivosen kentälle (pdf) (html)

Liite 1


§ 21 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta luvallisen maalauspaikan perustamiseksi Käpylän liikuntapuiston yhteyteen (pdf) (html)

Liite 1


§ 22 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Teija Makkosen ym. valtuustoaloitteesta jalkapallohallin rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 23 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoaloitteesta Seurasaaren uimala-alueen saunahankkeen perumiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 24 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin ylläpitämiä talviuintipaikkoja (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 25 Asia/11

HPS Areenat Oy:n Paloheinässä sijaitsevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 2.12.2021

Liite 2

Liite 3


§ 26 Asia/12

Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinnin hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 27 Asia/13

Galleria A2 Oy:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus, Galleria A2 Oy, 18.12.2021, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus, Galleria A2 Oy, 18.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/14

Helsinki Pride -yhteisö ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus, Helsinki Pride-yhteisö, 23.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51