Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
02 / 18.01.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 5 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 6 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 7 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan viransijaisuuteen ottaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset


§ 8 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Kopran ym. aloitteesta Munkkiniemen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloitteesta frisbeegolfratojen lisäämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 10 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloitteesta pienveneilyn helpottamiseksi osana merellistä strategiaa (pdf) (html)

Liite 1


§ 11 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n monitoimihallin rakentamista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Lainahakemus 25.11.2021, liitteineen

Liite 2

Liite 3

Kirje_Esirakentamiskorvaus_Myllypuron_Jääurheilukeskus_120122


§ 12 Asia/8

Maa-alueen vuokraus Herttoniemenrannan liikuntapuistosta Puotinkylän Valtti ry:n ja Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n perustettavan yhtiön nimiin (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus_Herttoniemenrannan liikuntapuisto

Liite 2

Vuokrasopimusluonnos_Herttoniemenrannan liikuntapuisto_maa-alue

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51