Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
19 / 14.12.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 198 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 199 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 200 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koronamäärärahan käytöstä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 201 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2022 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet (pdf) (html)


§ 203 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien yhteisiä työskentelytiloja kaupunkilaisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Asia/7

Muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteisiin vuodelle 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/8

Oikaisuvaatimus koskien ulkoilupalvelupäällikön päätöstä 15.11.2021 § 70 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Oikaisuvaatimus 26.11.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponnesta koskien kivituhka- ja tekonurmikenttien alueellista jakaantumista sekä tulevia kehityshankkeita (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/10

Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/11

Kulttuuripalvelukokonaisuuden palvelustrategia (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 209 Asia/12

Nuorisopalvelukokonaisuuden palvelustrategia (pdf) (html)

Liite 1


§ 210 Asia/13

Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistäminen Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51