Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
18 / 30.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 186 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 187 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 188 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponnesta koskien kivituhka- ja tekonurmikenttien alueellista jakaantumista sekä tulevia kehityshankkeita (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 189 Asia/4

Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 190 Asia/5

Kirjastopalvelukokonaisuuden palvelustrategia (pdf) (html)

Liite 1


§ 191 Asia/6

Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistäminen Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/7

Harrastamisen Suomen malli puitejärjestelyn lisätyöt, kulttuurinen, digitaalinen ja muu harrastustoiminta kausihankinnat syksy 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/8

Kulttuurinen harrastustoiminta kausihankinnat kevät 2022, Harrastamisen Suomen malli (pdf) (html)


§ 194 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Holopaisen toivomusponnesta, että jokaiseen kaupunginosaan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille viettää aikaa (pdf) (html)

Liite 1


§ 195 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle taiteen prosenttiperiaatteen jatkamista ja prosenttirahakäytäntöjen ajantasaistamista valmistelleen työryhmän raportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle HAM Helsingin taidemuseosäätiön sr perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/12

Tapahtujat-ryhmän oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön päätökseen 6.10.2021, § 11 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 15.10.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus II 15.10.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51