Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
17 / 16.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 178 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 179 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 180 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokousajat vuonna 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/4

Kiinteistöarviointia koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2022–2023 (optiokausi 2024–2025) (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko


§ 182 Asia/5

Pihlajasaaren vesireittiliikenteen hankkiminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 MERISATAMA-PIHLAJASAARI-REITIN KUVAUS

Liite 2

Liite 2 RUOHOLAHTI-PIHLAJASAARI-REITIN KUVAUS

Liite 3

Liite 3 SOPIMUSLUONNOS MERISATAMA - PIHLAJASAARI

Liite 4

Liite 4 SOPIMUSLUONNOS RUOHOLAHTI-PIHLAJASAARI

Liite 5

Tarjouspyyntö

Liite 6

TarjousDokumentti

Liite 7

Kuvaus Merisatama-Pihlajasaari reitille nimettavista aluksista

Liite 8

Kuvaus Ruoholahti-Pihlajasaari reitille nimettavista aluksesta

Liite 9

Lipunmyyntijärjestelma

Liite 10

Selvitys jatehuollon jarjestamisesta


§ 183 Asia/6

Koulujen iltavalvonta- ja omavalvontapalvelut kevätlukukausi 2022 suorahankintana (pdf) (html)


§ 184 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle taiteen prosenttiperiaatteen jatkamista ja prosenttirahakäytäntöjen ajantasaistamista valmistelleen työryhmän raportista (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle HAM Helsingin taidemuseosäätiön sr perustamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51