Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
16 / 09.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 171 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 172 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 173 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta maksuttomasta kuukaudesta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 174 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle varhaisnuorille suunnattavan jalkautuvan työn uusien toimintamallien kehittämistä koskevasta Tuomas Rantasen toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 175 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloitteesta ylipainehallin sijoittamiseksi Laajasalon liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 176 Asia/6

Oulunkylän jäähallin tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Oulunkylän jäähallin tarveselvityslomake

Liite 2

Oulunkylän jäähalli tilaohjelma


§ 177 Asia/7

Myllypuron kirjaston laajennus (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51