Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
15 / 26.10.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 161 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 162 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 163 Asia/6

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumista koskeva 3. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ylimääräiset kokoukset 9.11. ja 21.12.2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle elinkeinopolitiikan maankäytölle asettamista tavoitteista (ELMA-työ) (pdf) (html)

Liite 1


§ 166 Asia/10

Myllypuron kirjaston laajennus (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Tarveselvitys


§ 167 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hannu Oskalan aloitteesta koskien kulttuurilaitosrahaston perustamista Helsingille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/7

Esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamisen jatkamiseksi WasaGroup Oy:lle monitoimiliikuntakeskuksen suunnittelua varten Malmin Longinojalta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 8.6.2021

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/8

Soutustadionin katsomorakennuksen vuokraaminen Helsingin Melojat ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 15.6.2021

Liite 2

Liite 3


§ 170 Asia/9

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnan päätöksen vaikutuksista erityisuimakorttien myöntämisperusteisiin sekä suunnitelma erityisuimakortin myöntämiskriteerien päivittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51