Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
14 / 05.10.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 155 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 156 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 157 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloitteesta paikallisrahan käyttöönoton selvittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Kopran toivomusponnesta puiden istuttamiseksi Maunulan majan läheisyyteen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta, jossa Hanasaaren hiilivoimalan sulkeuduttua selvitettäisiin mahdollisuutta toteuttaa Kallioon oma uimaranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kuvat rajatuista uima-alueista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös tarveselvityksen hyväksymisestä ja lausunto Johanneksenkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Johanneksenkentän huoltorakennus hankesuunnitelma 21.09.2021

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet 21.09

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51