Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
12 / 07.09.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 104 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 105 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 106 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta erillismäärärahan varaamiseksi vapaaehtoisten julkisen liikenteen matkakulujen ja aterian korvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 107 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloitteesta määrärahan osoittamiseksi koronan jälkihoito-ohjelmaan, jolla tuetaan lapsia ja nuoria (pdf) (html)

Liite 1


§ 108 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloitteesta Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -investointisuunnitelman laatimiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 109 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta koskien korotusta rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahoihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 110 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta koskien Punavuoren Sepänpuiston kunnostamista sekä muiden Helsingin puistojen kunnostustarpeiden arvioinnista (pdf) (html)

Liite 1


§ 111 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Käpylinnan käyttöönottoa (pdf) (html)

Liite 1


§ 112 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon vuonna 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 113 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien liikuntainvestointien kasvattamista kahdella miljoonalla eurolla (pdf) (html)

Liite 1


§ 114 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta padel-kentän saamiseksi Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1


§ 115 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta erityisuimakortin laajentamiseksi lymfedeemaa sairastaviin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 116 Asia/13

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta Lauttasaaren Humauksen meriuimalan laitureiden korjaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 117 Asia/14

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tapio Klemetin ym. talousarvioaloitteesta Paloheinän latujen lumetusjärjestelmän laajentamisen suunnittelusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 118 Asia/15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta liikenneopetusta antavan liikennepuiston perustamiseksi itäiseen Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 119 Asia/16

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. talousarvioaloitteesta helsinkiläisten kulttuuri- ja taidealan freelancereiden tukemiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 120 Asia/17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien freelancereiden ja kulttuuritoimijoiden tukemista poikkeusaikana (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 121 Asia/18

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloitteesta koskien vapaan kentän taiteilijoiden tukemista koronakriisin yli (pdf) (html)

Liite 1


§ 122 Asia/19

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta koskien teatteritoimintaan soveltuvia kevyitä näyttämörakenteita isoihin puistoihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 123 Asia/20

Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen talousarvioaloitteesta koskien ääniteknikon palkkaamista Maunula-talolle (pdf) (html)

Liite 1


§ 124 Asia/21

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta teknisen henkilökunnan palkkaamiseksi Vuotaloon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 125 Asia/22

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien ohjelman tuottamista Espan puistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 126 Asia/23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pilvi Torstin ym. talousarvioaloitteesta PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamiseksi vuodelle 2022 (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1


§ 127 Asia/24

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2022 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/25

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 129 Asia/26

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2022–2024 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 130 Asia/27

Koronasta palautumiseen myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteet ja avustuksen periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/28

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta Harjun nuorisotalon korjaus- ja käyttösuunnitelman laatimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/29

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. asukastalojen kehittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita avustuksen saamisen edellytyksenä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/31

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. nuorten häirintäyhteyskanavan perustamista koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/32

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 136 Asia/33

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan ym. aloitteesta ulkokoripallon harrastuksen mahdollisuuksien parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 137 Asia/34

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Finne-Elosen ym. valtuustoaloitteesta heikoista jäistä varoittavien kylttien käyttöönottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/35

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta koskien kesäajan palveluita ja virkistysmahdollisuuksia Rajasaaressa (pdf) (html)

Liite 1


§ 139 Asia/36

Soutustadionin katsomo- ja oheistilojen vuokraaminen perustettavan yhtiön lukuun (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Soutustadion Esitys 310821

Liite 2

Valtavirta Oy Content Flow vuokrasopimus anomus

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51