Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
10 / 15.06.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 82 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 83 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 84 Asia/3

Maa-alueen vuokraaminen Jakomäen liikuntapuistosta Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 24.4.2021

Liite 2

Liite 3


§ 85 Asia/4

Maa-alueen vuokraaminen Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:lle vesiliikuntatoimintaa varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 86 Asia/5

Maa-alueen vuokraaminen Suur-Helsingin Golf Oy:lle Luukkaanmetsästä (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 2.12.2019

Liite 2

Hakemus, täydennys 3.5.2021

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Liikuntahallit Oy:n harjoitusjäähallin rakentamista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 15.4.2021

Liite 2

Hakemus 15.4.2021, liite, hankesuunnitelma


§ 88 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mauri Venemiehen ym. valtuustoaloitteesta tekojääradan rakentamiseksi Herttoniemenrannan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien freelancereiden ja kulttuuritoimijoiden tukemista poikkeusaikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, koskien kulttuurin koronatyöryhmän perustamista ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekemistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/10

Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön päätökseen 6.5.2021, § 5 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 11.5.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 11.5.2021, liite, esite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/11

Idemia Finland Oy:n oikaisuvaatimus Helmet-kirjastokorttien hankintapäätökseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51