Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
09 / 25.05.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 67 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 68 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 69 Asia/3

Avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 2019 pistokokeena (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuuri_Raportti_Circo Aero ry

Liite 2

Kulttuuri_Raportti_DanceAbility Finland ry

Liite 3

Kulttuuri_Raportti_KOM-teatterin Kannatus ry

Liite 4

Kulttuuri_Raportti_Korjaamo Group Oy

Liite 5

Kulttuuri_Raportti_Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry

Liite 6

Kulttuuri_Raportti_Voimauttavan taiteen äärellä ry

Liite 7

Liikunta_Raportti_GB Gym ry

Liite 8

Liikunta_Raportti_REDS Helsinki ry

Liite 9

Liikunta_Raportti_Tanssiklubi Master ry

Liite 10

Liikunta_Raportti_Uimaseura Helsinki ry

Liite 11

Liikunta_Raportti_Viikingit Jääkiekko ry

Liite 12

Liikunta_Raportti_Voimisteluseura Helsinki - VSH ry

Liite 13

Nuoriso_Raportti_Helsingfors Svenska Scouter rf

Liite 14

Nuoriso_Raportti_Helsinki Pride-yhteisö ry

Liite 15

Nuoriso_Raportti_Kanava nuoriso ry

Liite 16

Nuoriso_Raportti_Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry_final

Liite 17

Nuoriso_Raportti_Saalem-nuoret ry_final

Liite 18

Nuoriso_Raportti_SDPLn Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry

Liite 19

Nuoriso_Raportti_Stadin Nuorisoseurat ry


§ 70 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien freelancereiden ja kulttuuritoimijoiden tukemista poikkeusaikana (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 72 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, koskien kulttuurin koronatyöryhmän perustamista ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekemistä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 73 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mauri Venemiehen ym. valtuustoaloitteesta tekojääradan rakentamiseksi Herttoniemenrannan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 74 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta yleisen talviuintipaikan avaamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 75 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta luonnonvaraisten uimapaikaksi soveltuvien ranta-alueiden kartoituksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 76 Asia/10

Maa-alueen vuokraaminen Suur-Helsingin Golf Oy:lle Luukkaanmetsästä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Hakemus 2.12.2019

Liite 2

Hakemus, täydennys 3.5.2021

Liite 3

Liite 4


§ 77 Asia/11

Mosan Wembley Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 16.4.2021

Liite 2

Hakemus 16.4.2021, liite, hankesuunnitelma

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/12

Pohjoisrannan venesataman maanvuokrasopimuksen irtisanominen (pdf) (html)

Liite 1


§ 79 Asia/13

Uimaseura Helsinki ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 8.4.2021, § 7 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 29.4.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus, täydennys 4.5.2021, Uimaseura Helsinki ry

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/14

HIFK-friidrott rf:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 8.4.2021, § 7 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 26.4.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/15

HELEPA ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 8.4.2021, § 7 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 22.4.2021, saate 26.4.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 22.4.2021

Liite 3

Oikaisuvaatimus 22.4.2021, liite, avustushakemus

Liite 4

Oikaisuvaatimus 22.4.2021, saate 27.4.2021

Liite 5

Oikaisuvaatimus 22.4.2021, täydennys 27.4.2021

Liite 6

Oikaisuvaatimus 22.4.2021, liite, viestit

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51