Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
08 / 11.05.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 60 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 61 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 62 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumista koskeva 1. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/5

Lasten ja nuorten digitaalisen kirjallisuuden hankinta Manner-Suomen yleisille kirjastoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Mosan Wembley Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttamiseksi (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta


§ 66 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mosan Wembley Oy:n lainahakemuksesta huoltorakennuksen ja katsomoiden rakentamiseksi ja pysäköintialueiden kunnostamiseksi Tapanilan urheilukentällä (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus 12.4.2021

Liite 2

Lainahakemus 12.4.2021, liite, liite, hankesuunnitelma

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51