Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
07 / 27.04.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 49 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 50 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 51 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelman loppuarviointi strategiakaudelta 2017–2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumista koskeva 1. ennuste (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 53 Asia/5

Oikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksestä 26.02.2021, § 13 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 17.3.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 13.4.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/6

Tapanilan alueen nuorisotyön palvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Liite 5


§ 55 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. valtuustoaloitteesta lapsi- ja senioripolusta Keskuspuistoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 56 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamiseksi Suutarilasta Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 25.3.2021

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 57 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Lateppo Oy/Helsingin Mailapelikeskus Oy:n (jatkossa Helsingin Mailapelikeskus Oy) urheiluhallin rakentamista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 18.2.2021

Liite 2

Hakemus 18.2.2021, liite, alustavat suunnitelmat


§ 58 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 5:n vuokraamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 23.3.2021

Liite 2

Hankekuvaus

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos_Helsinki Stadion Management Oy

Liite 4


§ 59 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 5:n tekonurmipintaisen jalkapallokentän uusimista koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 12.1.2021

Liite 2

Hankekuvaus

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51