Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
06 / 30.03.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 38 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 39 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 40 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta avoimen ja maksuttoman tilan tarjoamiseksi jokaisessa kaupunginosassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus vuodelta 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Asia/5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 43 Asia/6

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 18.1.2021, § 2 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 8.2.2021, täydennys klo 15.55

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/7

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 18.1.2021, § 2 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 8.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/8

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 18.1.2021, § 2 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 8.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee yleisten alueiden taiteen osallistavuutta (pdf) (html)

Liite 1


§ 47 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamiseksi Helsingin kaupungin 43. kaupunginosasta (Herttoniemi) Helsingin Liikuntahallit Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 18.2.2021

Liite 2

Hankesuunnitelma 16.2.2021

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos_Helsingin Liikuntahallit Oy

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamiseksi Puotilankentältä Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus_Puotilan Liikuntapuisto Oy

Liite 2

Vuokrasopimusluonnos_Puotilan Liikuntapuisto Oy

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51