Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
05 / 16.03.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 31 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 32 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 33 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Haglundin ym. valtuustoaloitteesta ilmastobudjetin ottamiseksi käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


§ 34 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. valtuustoaloitteesta juoksuportaiden rakentamiseksi Käpylän Taivaskalliolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 35 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamiseksi Helsingin kaupungin 43. kaupunginosasta (Herttoniemi) Helsingin Liikuntahallit Oy:lle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Hakemus 18.2.2021

Liite 2

Hankesuunnitelma 16.2.2021

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos_Helsingin Liikuntahallit Oy

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle monitoimiliikuntakeskuksen suunnittelua varten Vartiokylästä (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 10.2.2021

Liite 2

Hakemus 10.2.2021, liitteet

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/7

Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tarjouspyynto 250766 HEL 2019-008989

Liite 3

Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 4

Hintaliite

Liite 5

Tarjouspyynnon ESPD

Liite 6

Tietosuoja- ja salassapitoliite

Liite 7

Henkilotietojen kasittelyohje

Liite 8

Käyttöoikeussopimus luonnos

Liite 9

Avauspöytäkirja

Liite 10

Tarjous Lippupiste Oy

Liite 11

Tarjous Ticketmaster Suomi Oy

Liite 12

Vertailutaulukko

Liite 13

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51