Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
04 / 02.03.2021



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö:


§ 18 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 19 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 20 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan toivomusponnesta osatyökykyisten työllistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/4

Esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle monitoimiliikuntakeskuksen suunnittelua varten Vartiokylästä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Hakemus 10.2.2021

Liite 2

Hakemus 10.2.2021, liitteet

Liite 3


§ 22 Asia/5

Hietarannan uimarannalla sijaitsevan kahvilan vuokraaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 23 Asia/6

Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinta käyttöoikeussopimuksena (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/7

Teatteriyhdistys Tuli ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 24.11.2020, § 33 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 2.12.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/8

Skog Studio Oy:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 24.11.2020, § 33 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 17.12.2020, saate 18.12.2020

Liite 2

Oikaisuvaatimus 17.12.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/9

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Asia/10

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 18.1.2021, § 2 (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/11

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 18.1.2021, § 2 (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/12

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 18.1.2021, § 2 (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/13

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 18.1.2021, § 2 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 19.2.2021, saate

Liite 2

Oikaisuvaatimus 19.2.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



20.12.2019 13:51