Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
19 / 18.12.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 226 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 227 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 228 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. valtuustoaloitteesta harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitilojen muuttamista kaikki sukupuolet huomioiviksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle lisämäärärahan käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 230 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Asia/5

Toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus (pdf) (html)

Liite 1

Kuvan sisaisen_valvonnan_ja_riskienhallinnan_kuvausluonnos 12.11.2018

Liite 2


§ 232 Asia/6

Suvilahden Tiivistämön tarveselvityksen hyväksyminen ja Kulttuuriareena Glorian vuokrasopimuksen irtisanominen (pdf) (html)

Liite 1


§ 233 Asia/7

Toimintakeskus Hapen vuokrasopimuksen irtisanominen (pdf) (html)


§ 234 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien mahdollisuuksia kehittää tiedotusta nuorten aloitekanavasta (pdf) (html)


§ 235 Asia/9

Eron myöntäminen kulttuuripalvelupäällikölle ja avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus, Stuba Nikula 30.10.2018


§ 236 Asia/10

Pajamäki Seura ry:n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 4.11.2018, § 10 (pdf) (html)

Liite 1

Pajamäki Seura ry:n oikaisuvaatimus, kumppanuuspäällikön päätös 4.11.2018 § 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/11

Kultturi- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin ym. aloitteesta koskien museoraitiovaunulinjan perustamista esimerkiksi Kauppatorin ja Linjojen välille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Asia/13

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponnesta Kumpulanpuron ennallistamiseksi niin, että siihen voisi nousta taimenia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/14

Koulujen iltavalvontapalveluita koskevan hankintasopimuksen optiokauden käyttöönotto (pdf) (html)


§ 240 Asia/15

Maa- ja ranta-alueen pitkäaikainen vuokraus Drumsö Paddarklubb rf:lle Lauttasaaresta (pdf) (html)

Liite 1

DPK Sopimusluonnos

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51