Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
18 / 27.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 210 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 211 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 212 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokousajat vuonna 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2018–2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 214 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toimintakatteen alittamista (pdf) (html)


§ 215 Asia/6

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimitilojen toisen vaiheen tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/7

Keskustakirjasto Oodin siivous-, vartiointi- ja toimitilapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Puitesopimusluonnos

Liite 3

ESPD

Liite 4

Sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut

Liite 5

Avauspöytäkirja

Liite 6

Vertailutaulukko Oodi siivouspalvelut

Liite 7

Lisätietoa laatuvertailuun Siivouspalvelut

Liite 8

Vertailutaulukko Oodi vartiointipalvelut

Liite 9

Lisätietoa laatuvertailuun Vartiointipalvelut

Liite 10

Vertailutaulukko Oodi toimitilapalvelut

Liite 11

Lisätietoa laatuvertailuun Toimitilapalvelut


§ 217 Asia/8

Kulttuuritehdas Korjaamon vuokra- ja yhteistyösopimuksen uusiminen (pdf) (html)

Liite 1

Jatkosopimus 2019-23 Kulttuuritehdas Korjaamo, vuokra-ja yhteistyösopimus liitteineen


§ 218 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mika Raatikaisen ym. valtuustoaloitteeseen kulttuuriratikan saamiseksi Kontulaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. valtuustoaloitteesta harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitilojen muuttamista kaikki sukupuolet huomioiviksi (pdf) (html)


§ 220 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponnesta Kumpulanpuron ennallistamiseksi niin, että siihen voisi nousta taimenia (pdf) (html)


§ 221 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteeseen kaupunkisoutuvenepalvelun käyttöönotosta (pdf) (html)

Liite 1


§ 222 Asia/13

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteeseen koulujen pihojen kartoittamiseksi ja tarvittavien parannusehdotusten laatimiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 223 Asia/14

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen tarjonnan kartoittamisesta ja kehittämissuunnitelman laatimisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 224 Asia/15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle arvokisoissa menestyneiden urheilijoiden palkitsemisen kriteerien muuttamiseksi (pdf) (html)


§ 225 Asia/16

Kulosaaren kentän yhteydessä olevan pysäköintialueen vuokrasopimuksen uusiminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51