Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
17 / 30.10.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 203 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 204 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 205 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustusten myöntäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/4

Maa-alueen pitkäaikainen vuokraus telakkatoimintaan Lindgre´n Venetelakka Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Ourit maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti FCG versio 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/5

Alueen varaaminen Pallo-Pojat Juniorit ry:lle ylipainerakenteisen jalkapallohallin suunnittelua ja rakentamista varten tulevasta Jätkäsaaren liikuntapuistosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Pallo-Pojat Juniorit ry, suunnitteluvaraushakemuksen liite, alustava luonnos

Liite 3

Pallo-Pojat Juniorit ry, suunnitteluvaraushakemuksen liite, kustannuslaskelma 29.8.2018

Liite 4


§ 208 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 209 Asia/7

Helsingin kaupungin etsivän nuorisotyön palvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51