Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
14 / 11.09.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 171 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 172 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ottoasiat (pdf) (html)


§ 173 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta maailman puhtain sisäilma Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 174 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 20.8.2018

Liite 2


§ 175 Asia/5

Helsingin kaupungin liittyminen World Cities Culture Forum -verkostoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/6

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet (pdf) (html)


§ 177 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteesta suosittujen osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoituksella (pdf) (html)

Liite 1


§ 178 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien helmikuun 1944 pommitusten muistotaulun asettamista Vuosaaren Kallvikinniemelle (pdf) (html)

Liite 1


§ 179 Asia/9

Laajasalo - Degerö Seura ry:n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 25.6.2018, § 7 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus avustuspäätökseen, 9.7.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta tekojääkentän toteuttamiseksi Tehtaanpuiston kentälle (pdf) (html)

Liite 1


§ 181 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunkiympäristötoimialalle Herttoniemen hyppyrimäen vauhdinottotornin purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 182 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatim Diarran toivomusponnesta, että selvitettäisiin mahdollisuutta saada nuorisoneuvoston jäsenille kummit (pdf) (html)

Liite 1


§ 183 Asia/13

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien nuorten Ruuti.net -aloitejärjestelmän siirtämistä Oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi -palvelun alustalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 184 Asia/14

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta koskien nuorten Ruuti-aloitteisiin vastaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51