Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
13 / 28.08.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 148 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 149 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 150 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019–2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloitteesta NYT-liikunnan jatkon turvaamisen puolesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 152 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. talousarvioaloitteesta tasa-arvohankkeen rahoittamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 153 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ehdotusta yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloaikaa pidentämisestä nykyisestä 1h 10 minuutista 3 tuntiin (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 asia 14

Liite 2


§ 154 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jape Lovénin ym. talousarvioaloitteesta Vuosaarenlahden venesataman uuden yleissuunnitelman toteuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 155 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta koskien Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin liittymiseksi World Cities Culture Forum -verkostoon (pdf) (html)


§ 157 Asia/10

Keskustakirjasto Oodin AV-laite- ja -järjestelmähankintaa koskevan päätöksen oikaiseminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö 185258

Liite 2

Tarjouspyyntö 185258, korjausilmoitus

Liite 3

Avauspöytäkirja 185258

Liite 4

Oodi AV-laiteurakkahankinta, tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastus

Liite 5

Tarjousvertailu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/11

Studiotec Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätökseen 11.7.2018 § 36, keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakka (pdf) (html)

Liite 1

Studiotec Oy, oikaisuvaatimus päätökseen 11.7.2018, 36 §

Liite 2

Electro Waves Oy, lausuma 6.8.2018


§ 159 Asia/12

Atea Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätökseen 11.7.2018 § 36, keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakka (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus, päätös 11.7.2018 § 36, hankintaoikaisu

Liite 2

Electro Waves Oy, lausuma 6.8.2018


§ 160 Asia/13

Modeo Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteiden hankintaa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen, 6.7.2018

Liite 2

Isku Interior Oy lausunto Modeo Oyn Oikausuvaatimukseen 01.08

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/14

Dyme Solutions Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien neuvotteluihin valintaa Harrastuspassin toteuttamisen innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyssä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 13.7.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/15

Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 14.6.2018, § 21 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/16

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Hakasalmen huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 164 Asia/17

Sointi Jazz Orchestra ry:n oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön päätökseen 31.5.2018, § 6 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 11.6.2018, Sointi Jazz Orchestra

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/18

Taivas täynnä auringoita -produktion oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön päätökseen 31.5.2018, § 6 (pdf) (html)

Liite 1

Taivas täynnä auringoita - oikaisuvaatimus


§ 166 Asia/19

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteeseen tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien alakoululaisten lasten iltakerhoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/20

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kaarelan Ratsutalli Oy:n lainahakemuksesta maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamista varten. (pdf) (html)

Liite 1

Kaarelan Ratsutalli Oy, laina-anomus 28.12.2017

Liite 2

Rahoituslaskelma

Liite 3

Kaarelan Ratsutalli Oy, kaupparekisteriote-30.12.2017

Liite 4

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Liite 5

Valtionavustuspäätös, maneesin ja tien rakentaminen, Kaarelan ratsutalli, ESAVI

Liite 6

Liite 7


§ 168 Asia/21

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Laajasalossa sijaitsevasta Hevossalmen venesataman maa-alueesta Rantaosuuskunta Kråkudden Strandandelslagetin kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 169 Asia/22

Taitoluisteluseurojen kirje lisätuen saamiseksi taitoluistelulle Pirkkolan jäähallin sulkemisen johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Kirje 8.5.2018, Pirkkolan jäähalli


§ 170 Asia/23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponnesta, että selvitetään mahdollisuus pyytää Ruudin ydinryhmältä ja nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausuntoja päätöksenteon pohjaksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51