Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
12 / 19.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 130 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 131 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 132 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 133 Asia/4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelma 2019–2022 (pdf) (html)

Liite 1


§ 134 Asia/5

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan opintomatka Liverpool, Iso-Britannia 19.–21.9.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Alustava matkaohjelma, Kuvalk Liverpool 19.-21.9.2018


§ 136 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019–2028 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 137 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Jakomäen_sydän_HS 20.4.2018_Liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Asia/9

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toteutumista koskeva 2. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/10

Keskustakirjasto Oodin tilavuokrahinnasto (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/14

Keskustakirjasto Oodin elokuvateatterin vuokraaminen Senaatti-kiinteistöille Kansallisen audiovisuaalisen instituutin käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Oodin elokuvateatterin vuokrasopimus 12062018

Liite 2

Vastuurajataulukko 12.6.2018

Liite 3

vuokrattavat alueet 24.3

Liite 4

Huonekortit 24.3.2016


§ 141 Asia/11

Keskustakirjasto Oodin AV-laite- ja -järjestelmähankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 142 Asia/12

Kaupunginkirjaston automaatiohankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 143 Asia/13

Keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vertailutaulukko

Liite 4

Laatutekijävertailun pisteytyksen perustelut


§ 144 Asia/15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto esityksestä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 145 Asia/16

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019–2028 (pdf) (html)

Liite 1


§ 146 Asia/17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin aloitteeseen kunto-/harjoitteluportaiden rakentamiseksi Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1


§ 147 Asia/18

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Haagan nuorisotilojen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51