Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
09 / 08.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 96 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 97 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 98 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syyskauden kokousajat vuonna 2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta toimialojen yhteistyön tehostamisesta nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa aikuistumisen tuen kokonaisuutta (pdf) (html)

Liite 1


§ 101 Asia/6

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden puitejärjestely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Avauspöytäkirja

Liite 6

Vertailutaulukko


§ 102 Asia/7

Eläintarhan huvilan residenssitoimintamallin muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/8

Etsivän nuorisotyön toteuttamismallin muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51