Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
07 / 10.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 77 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 78 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 79 Asia/3

Kaupunginkirjaston aineiston logistiikka- ja kellutusjärjestelmän hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 80 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta frisbeegolfradan rakentamiseksi Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 81 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n Kivikon liikuntapuiston alueelle sijoittuvan agilityharrastukseen ja muuhun koiraurheiluun soveltuvan liikuntahallin lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Salassa pidettävä (HeTiL §13)

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy, yhtiökokousmateriaalit 2017

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy, toiminnantarkastuskertomus 7.2.2017

Liite 19

Liite 20

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy, Kivikon vuokrasopimus 28.12.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n suunnitteluvarauksen jatkamisesta Telia 5 G Areenan peruskorjaus- ja parannushanketta varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/7

Maa-alueen vuokraaminen Kulosaarenkentän alueelta Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/8

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen uusiminen Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51